Archives: Media Post

Gode enkelttakter i psykiatrien løser næppe alene fremtidens udfordringer

”Besøget i dag viser mig, at det kan lade sig gøre at skabe en bedre psykiatri til gavn for både patienter og personale…” Sundhedsminister Sophie Løhde (V) var fuld af lovord, da hun torsdag den 20. april besøgte Psykiatrisk Center Nordsjælland i Hillerød for at finde inspiration til fremtidens psykiatri.

Fat det nu – alkoholmisbrug er en sygdom

Alkoholmisbrug er en sygdom og bør behandles som sådan. I dag har vi på grund af stigmatisering og tabuisering reelt ikke mulighed for at give mennesker med alkoholproblemer en ordentlig og værdig behandling funderet på høj faglighed.

Overlæge til studerende: Tak for at skabe fokus på vigtig debat

I Den Lægefaglige Tænketank, Atlas, arbejder vi for proportionalitet i den førte sundhedspolitik. Vi ønsker, at ingen sygdom bliver behandlet på bekostning af andre, skriver overlæge Mia Gall Grandahl i en replik til jurastuderende Matthias Smed Larsen.