Støt os

Ved at give et bidrag til Den Lægefaglige Tænketank, Atlas, støttes det almennyttige arbejde med at fremme proportionalitet i sundhedspolitik. Atlas er en non-profit, sundhedsfaglig tænketank og alle bidrag bruges udelukkende til driften af Atlas samt til fremme af Tænketankens formål.

Alle, der er enige i Den Lægefaglige Tænketank, Atlas, vision kan støtte Tænketanken ved at bidrage økonomisk. Økonomiske bidrag indbetales ved bankoverførsel.

Atlas arbejder for et samfund

  • Hvor der på et højt fagligt grundlag skabes sundhedsmæssig lighed, så ingen patientgruppe på et usagligt grundlag skal prioriteres fremfor andre.
  • Hvor politikerne er klædt på til bedst muligt at gennemskue konsekvenser af de politisk baserede sundhedsmæssige beslutninger.
  • Hvor medierne er klædt på til at stille sig kritiske overfor den til enhver tid førte sundhedspolitik.
  • Hvor befolkningen er klædt på til bedre at forstå og træffe egne valg på oplyst grundlag.
  • Hvor sundhedsøkonomi er baseret på til enhver tid at opnå det maksimale sundhedsudbytte indenfor de givne økonomiske rammer.

Bankkonto: Lån og Spar 0400 4027716569

     *alle gavegivere og bidragsydere til Atlas vil, medmindre andet specifikt aftales, være anonyme og navne på bidragsydere vil kun blive brugt internt i Tænketanken til administrative formål.