Vedtægter

§1.

Den lægefaglige Tænketank ATLAS er en velgørende og almennyttig selvejende institution. Den benævnes tænketanken ATLAS eller ATLAS.