Vedtægter

§1 Tænketankens navn er Den Lægefaglige Tænketank ATLAS.