Analyser

Den Lægefaglige Tænketank, Atlas tror på, at vi ved at skabe et fagligt samarbejde på tværs af de lægefaglige specialer og andre faggrupper kan skabe proportionalitet i sundhedspolitik. Medlemmer af Tænketankens ekspertgruppe udarbejder løbende analyser, som har til hensigt at belyse vigtige sundhedspolitiske udfordringer.

PDF

Høringssvar til Lov om ændring af klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed

Forfattere: Lena Graversen, Gorm Greisen, Mia Gall Grandahl

Læs mere

PDF

Vælg klogt

I en hverdag, hvor fokus er på flow og i en virkelighed, hvor utilsigtede hændelser og patientklager fylder meget, kan det være svært at huske, hvorfor vi som læger og…

Læs mere

PDF

Notat om forebyggelse

At deklarere en holdning til forebyggelse som et vigtigt redskab i arbejdet for at styrke befolkningens sundhed og dermed reducere antallet af mennesker, der får behov for hjælp i sundhedsvæsenet.

Læs mere

PDF

Placebo, nocebo og prædiktiv kodning

Udarbejdet for Den Lægefaglige Tænketank, ATLAS  Louise Lystrand, autoriseret psykolog, Mia Gall Grandahl, speciallæge i psykiatri, Suzanne Ekelund, cand.scient. i biokemi og Frede Olesen, dr. med., fhv. leder af Forskningsenheden…

Læs mere

PDF

Almen praksis’ rolle i fremtidens sundhedsvæsen (October 2022)

Forfattere: Frede Olesen, dr.med., fhv. leder af Forsknings-enheden for Almen Praksis i Aarhus og speciallæge i almen medicin, Gorm Greisen, professor emeritus og speciallæge i pædiatri, Jytte Rothmann Johansen, speciallæge…

Læs mere

PDF

Behandling af alkoholproblemer i Danmark (October 2022)

Atlas tror på, at vi gennem et fagligt samarbejde på tværs af de lægefaglige specialer og andre faggrupper kan skabe bedre proportionalitet i sundhedspolitik.

Læs mere

PDF

Analyse om svær overvægt (August 2022)

Nærværende analyse er udarbejdet for Den Lægefaglige Tænketank Atlas for at pege på det store sundhedsmæssige problem, svær overvægt udgør. Derigennem ønsker Atlas at bidrage til at give svær overvægt…

Læs mere

PDF

Konsekvenser af nedlukninger på ældres mentale og fysiske helbred (April 2022)

Den Lægefaglige Tænketanke, Atlasarbejder for, at ingen sygdom behandles på bekostning af behandlingen af andre sygdomme.

Læs mere

PDF

Nedlukning og immunologisk gæld (December 2021)

Udarbejdet for den lægefaglige tænketank atlas af christian kanstrup holm, virolog, tim kristensen, lektor og pædiater, katrin kuhn, infektionsepidemiolog, mia gall grandahl, gerontopsykiater. Nedlukning a f samfund og social distan…

Læs mere

PDF

COVID19 – Teststrategi i Danmark (Oktober 2021)

Analyse udarbejdet af Den Lægefaglige Tænketank, Atlas af Mia Grandahl, Speciallæge i Psykiatri, Suzanne Ekelund, Cand. Scient. i Biokemi, Peter Busk, Lektor i Molekylær og Medicinsk Biologi, Karen Krogfelt, Professor…

Læs mere

PDF

Konsekvenser af nedlukninger for børns helbred (August 2021)

En analyse udarbejdet afden lægefaglige tænketank, atlas af tirill fjellhaugen hjuler, cand.Psych og phd-fellow ved psykologisk institut på au, karen wistoft, professor I sundhedspædagogik og mia gall grandahl, speciallæge I…

Læs mere

PDF

COVID19 vaccination af børn (August 2021)

Udarbejdet af Den Lægefaglige Tænketank, Atlas af speciallæge i Psykiatri, Mia Gall Grandahl og lektor og speciallæge i Pædiatri, Tim Kristensen. August 2021. Det er rettidig omhu at vente med…

Læs mere

PDF

Børns rolle i smittespredning (August 2021)

Analysen er udarbejdet af Den Lægefaglige Tænketank, Atlas af Speciallæge i Psykiatri, Mia Gall Grandahl og Lektor og Biomediciner, Christian Kanstrup Holm. August 2021. Børn smittes primært I hjemmet, børn…

Læs mere