Notat om forebyggelse

At deklarere en holdning til forebyggelse som et vigtigt redskab i arbejdet for at styrke befolkningens sundhed og dermed reducere antallet af mennesker, der får behov for hjælp i sundhedsvæsenet.