Placebo, nocebo og prædiktiv kodning

Udarbejdet for Den Lægefaglige Tænketank, ATLAS

 Louise Lystrand, autoriseret psykolog, Mia Gall Grandahl, speciallæge i psykiatri, Suzanne Ekelund, cand.scient. i biokemi og Frede Olesen, dr. med., fhv. leder af Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus og speciallæge i almen medicin.