Baggrund

Den Lægefaglige Tænketank, Atlas er opstået i kølvandet på Covid-19 pandemien. De politiske beslutninger i den forbindelse har båret præg af, at der har manglet et organ, der på et højt fagligt niveau kan analysere konsekvenser af diverse sundhedsfaglige beslutninger, stærkt og bredt funderet i samtlige lægefaglige specialer.