Arbejdsgang

Vores arbejdsgange sikrer fuldkommen transparens, så alle medlemmerne kan stå inde for tænketankens arbejde og dens ansigt udadtil.

  • Bestyrelsen og øvrige medlemmer udtaler sig udelukkende med baggrund i analyser, der er udarbejdet af tænketanken. Af samme grund skal analysernes budskaber stå helt skarpt.
  • Når en analyse er færdig, vil den blive sendt til ud til den øvrige ekspertpulje, der fungerer som referencegruppe. Man kan inddrage eksterne fagpersoner til referencegruppen.
  • Den færdige analyse vil blive sendt ud med otte dages høringsfrist. Hvis folk ikke har svaret inden fristens udløb, så antager vi, at den er godkendt.
  • Alle i ekspertpuljen kan fremsende en mail til bestyrelsen med ideer og anbefalinger til en analyse. Bestyrelsen vil herefter, hvis ideen kan bære, iværksætte udarbejdelse af analyse efter ovenstående retningslinjer.