Vision

Den Lægefaglige Tænketank, Atlas tror på, at vi ved at skabe et fagligt samarbejde på tværs af de lægefaglige specialer og andre faggrupper kan skabe proportionalitet i sundhedspolitik. Vi tror på, at en stærk ekspertpulje, der favner både dygtige forskere med den sidste nye viden og dygtige klinikere med den bedste fornemmelse af, hvordan befolkningen har det, kan skabe den bedste forståelse for, hvordan vi skaber mest sundhed for flest. Vi tilstræber, at vi med samlet stemme vil være et vægtigt indspark i den sundhedspolitiske debat.

Atlas arbejder for et samfund

  • Hvor der på et højt fagligt grundlag skabes sundhedsmæssig lighed, så ingen patientgruppe på et usagligt grundlag skal prioriteres fremfor andre.
  • Hvor politikerne er klædt på til bedst muligt at gennemskue konsekvenser af de politisk baserede sundhedsmæssige beslutninger.
  • Hvor medierne er klædt på til at stille sig kritiske overfor den til enhver tid førte sundhedspolitik.
  • Hvor befolkningen er klædt på til bedre at forstå og træffe egne valg på oplyst grundlag.
  • Hvor sundhedsøkonomi er baseret på til enhver tid at opnå det maksimale sundhedsudbytte indenfor de givne økonomiske rammer.