Medier

Den Lægefaglige Tænketank, Atlas, tror på, at en stærk ekspertpulje, der favner både dygtige forskere med den sidste nye viden og dygtige klinikere med den bedste fornemmelse af, hvordan befolkningen har det, kan skabe den bedste forståelse for, hvordan vi skaber mest sundhed for flest. Vi tilstræber, at vi med samlet stemme vil være et vægtigt indspark i den sundhedspolitiske debat.

Overlæge: Svær overvægt skal anerkendes som en sygdom, vi skal behandle i fællesskab

Svær overvægt koster samfundet milliarder af kroner hvert år. Men i stedet for at lade overvægtige danskere stå med ansvaret alene, skal vi anerkende det som en sygdom, som er…

Læs mere

Coronaerfaringerne rummer stort potentiale for læring

Tak. Jeg kunne ikke være mere enig, skriver Mia Gall Grandahl, overlæge i psykiatri og formand for Den Lægefaglige Tænketank, ATLAS, i forlængelse af professor Lars Østergaards kronik om coronakrisens…

Læs mere

Øg opmærksomheden på alkohol hele året

Flere og flere vælger at holde hvid januar og helt kvitte alkoholen. I sig selv betyder en måned uden øl, vin og spiritus næppe meget på den lange bane. Men…

Læs mere

Overlæge til studerende: Tak for at skabe fokus på vigtig debat

I Den Lægefaglige Tænketank, Atlas, arbejder vi for proportionalitet i den førte sundhedspolitik. Vi ønsker, at ingen sygdom bliver behandlet på bekostning af andre, skriver overlæge Mia Gall Grandahl i…

Læs mere

Overlæge: Vi skal ikke gentage coronatidens altoverskyggende fokus på at undgå dødsfald

Den aktuelle overdødelighed giver anledning til at reflektere over, hvad vi som samfund lærte under coronapandemien.

Læs mere

Fat det nu – alkoholmisbrug er en sygdom

Alkoholmisbrug er en sygdom og bør behandles som sådan. I dag har vi på grund af stigmatisering og tabuisering reelt ikke mulighed for at give mennesker med alkoholproblemer en ordentlig…

Læs mere