Medier

Den Lægefaglige Tænketank, Atlas, tror på, at en stærk ekspertpulje, der favner både dygtige forskere med den sidste nye viden og dygtige klinikere med den bedste fornemmelse af, hvordan befolkningen har det, kan skabe den bedste forståelse for, hvordan vi skaber mest sundhed for flest. Vi tilstræber, at vi med samlet stemme vil være et vægtigt indspark i den sundhedspolitiske debat.

Regeringen bør forpligte sig på ambitiøse forebyggelsesmålsætninger

Forebyggelsesalliancen for Fremtidens Sundhedsvæsen foreslår en langsigtet forebyggende indsats, både strategisk og økonomisk

Læs mere

Nye og ”intelligente” behandlinger skal testes, inden de tages i brug

Alt for ofte​ foregår udvikling og implementering af nye behandlinger sådan, at nogen får en god idé og prøver den af på en gruppe patienter. Resultaterne publiceres i et internationalt…

Læs mere

Overlæge: Ordet »nej« er det vigtigste enkeltelement i bestræbelserne på at fremtidssikre sundhedsvæsenet

Det er aldrig rart at tage noget fra nogen, spørg bare en politiker. Derfor kan jeg godt frygte, at prioriteringsdebatten stille og roligt dør ud, skriver overlæge Mia Gall Grandahl.

Læs mere

Overlæge: Sundhedsvæsenet er allerede presset. Vi er nødt til at øge forebyggelse

Ventelister og behov for behandling stiger allerede. Hvis folk ikke selv forebygger sygdom, kan samfundet ikke sikre de nødvendige ressourcer, mener overlæge Mia Gall Grandahl

Læs mere

Overlæge: Giv strukturkommissionen mere tid og arbejdsro

Med så kort en arbejdsproces risikerer vi at misse en enestående mulighed for at komme helt til bunds med at afdække de grundlæggende problematikker, som sundhedsvæsenet slås med.

Læs mere

Nordsjællands Hospital en vigtig brik i corona-læring

Corona er ikke længere en global sundhedstrussel, har WHO fastslået for nylig, og herhjemme betragtes sygdommen nu på linje med influenza. Det er glædeligt, og vi kunne fristes til at…

Læs mere