Medier

Den Lægefaglige Tænketank, Atlas, tror på, at en stærk ekspertpulje, der favner både dygtige forskere med den sidste nye viden og dygtige klinikere med den bedste fornemmelse af, hvordan befolkningen har det, kan skabe den bedste forståelse for, hvordan vi skaber mest sundhed for flest. Vi tilstræber, at vi med samlet stemme vil være et vægtigt indspark i den sundhedspolitiske debat.

Mia Gall Grandahl: De langsigtede konsekvenser af Corona-nedlukninger

Hvad vil de langsigtede konsekvenser af Corona-nedlukninger være? Det diskuterer Martin Ågerup med Mia Gall Grandahl, som er speciallæge i psykiatri og formand for den Lægefaglige Tænketank Atlas. Mia beskriver…

Læs mere

Lægefaglig tænketank: Sådan bør man arbejde med overvægt hos børn og unge

Svær overvægt bør betragtes som en sygdom på lige fod med alle mulige andre sygdomme, som et barn eller et ungt menneske kan pådrage sig og skal behandles som sådan,…

Læs mere

Professor om overvægtsdebat: Krop er ikke kun kosmetik, og viden er ikke normer

Hvordan sætter man ind i forhold til overvægt, hvis enhver tale om kropsvægt defineres som udskamning? Det er et problem, som er blevet tydeligt i den seneste tids heftige debat…

Læs mere

Overlæge & professor: Svær overvægt er vor tids måske største sundhedsmæssige udfordring

Dansk sundhedspolitik har i de sidste par år haft et næsten ensidigt fokus på infektionssygdomme. Tendensen ser ud til at fortsætte, for netop som covid-19-epidemien ser ud til at klinge…

Læs mere

Overlæge: Sundhedsmidler tildeles efter politiske vinde og faglige skillelinjer, der passer dårligt til mennesker

Aktører inden for psykiatrien er gået sammen for at kæmpe for psykiatrien. Motivet er ædelt, men patienternes sundhed ender som taber, når adskilte områder tildeles midler på skift, som de…

Læs mere

Afstanden mellem patienter og coronastatistikkernes excelark er for stor

Det er klart, at indlæggelsestal og dødstal er relevante. Desværre er det mere kompliceret end som så. Et problem er, at en dødsårsag kan være svær at fastslå, og at…

Læs mere