Medier

Den Lægefaglige Tænketank, Atlas, tror på, at en stærk ekspertpulje, der favner både dygtige forskere med den sidste nye viden og dygtige klinikere med den bedste fornemmelse af, hvordan befolkningen har det, kan skabe den bedste forståelse for, hvordan vi skaber mest sundhed for flest. Vi tilstræber, at vi med samlet stemme vil være et vægtigt indspark i den sundhedspolitiske debat.

Overlæge til studerende: Tak for at skabe fokus på vigtig debat

I Den Lægefaglige Tænketank, Atlas, arbejder vi for proportionalitet i den førte sundhedspolitik. Vi ønsker, at ingen sygdom bliver behandlet på bekostning af andre, skriver overlæge Mia Gall Grandahl i…

Læs mere

Overlæge: Vi skal ikke gentage coronatidens altoverskyggende fokus på at undgå dødsfald

Den aktuelle overdødelighed giver anledning til at reflektere over, hvad vi som samfund lærte under coronapandemien.

Læs mere

Fat det nu – alkoholmisbrug er en sygdom

Alkoholmisbrug er en sygdom og bør behandles som sådan. I dag har vi på grund af stigmatisering og tabuisering reelt ikke mulighed for at give mennesker med alkoholproblemer en ordentlig…

Læs mere

Et nyt sundhedsvæsen skal bygge på ekspertviden og have fokus på forebyggelse og nærvær

En fremtidssikring af sundhedsvæsnet bør ske i samarbejde med eksperter, der ikke udvælges af politikere. Coronapandemien bør evalueres for ikke at gentage disproportionale tiltag, som skader børn og unge. Og…

Læs mere

Lægefaglig tænketank: Disse tre emner skal adresseres i et kommende sundhedsudspil

Regeringen skal blandt andet have fokus på den store gruppe af mennesker, som har alvorlige, sundhedsskadelige tilstande, men som ikke kan få en ordentligt, værdig og fagligt funderet behandling, skriver…

Læs mere

Debat: Forebyggelse er eneste alternativ til livsvarig kamp mod overvægt

At skyde genvej kan være fristende og ofte ganske fornuftigt. Men sjældent anbefalelsesværdigt på den lange bane. Sådan er det også med det nye omdiskuterede slankemiddel Wegovy, som netop er…

Læs mere