Den Lægefaglige Tænketank, Atlas er en non-profit, sundhedsfaglig tænketank.

atlas natural logo design

vision

Den Lægefaglige Tænketank, Atlas tror på, at vi ved at skabe et fagligt samarbejde på tværs af de lægefaglige specialer og andre faggrupper kan skabe proportionalitet i sundhedspolitik. Vi tror på, at en stærk ekspertpulje, der favner både dygtige forskere med den sidste nye viden og dygtige klinikere med den bedste fornemmelse af, hvordan befolkningen har det, kan skabe den bedste forståelse for, hvordan vi skaber mest sundhed for flest. Vi tilstræber, at vi med samlet stemme vil være et vægtigt indspark i den sundhedspolitiske debat.

baggrund

Den Lægefaglige Tænketank, Atlas er opstået i kølvandet på Covid-19 pandemien. De politiske beslutninger i den forbindelse har båret præg af, at der har manglet et organ, der på et højt fagligt niveau kan analysere konsekvenser af diverse sundhedsfaglige beslutninger, stærkt og bredt funderet i samtlige lægefaglige specialer.

Bestyrelsen i ATLAS består af speciallæger fra forskellige områder

ATLAS har også en ekspertpulje bestående primært af speciallæger fra flere lægefaglige specialer men også eksperter fra andre fagområder

bestyrelsen-1
bestyrelsen-2
bestyrelsen-3
Mia Gall Grandahl

Formand. Speciallæge i psykiatri.

Inger Ros

Næstformand. Speciallæge psykiatri.

Carsten Lang-Jensen

uvildigt medlem Advokat og uafhængigt bestyrelsesmedlem

bestyrelsen-placeholder
Dea Kehler

speciallæge i almen medicin og akut medicin

bestyrelsen-5
Joachim Sømark

Cand. Mag. i dansk og filosofi

bestyrelsen-1
Mia Gall Grandahl

Formand. Speciallæge i psykiatri.

bestyrelsen-2
Inger Ros

Næstformand. Speciallæge psykiatri.

bestyrelsen-3
Carsten Lang-Jensen

Bestyrelsesmedlem. Virolog og professor.

bestyrelsen-placeholder
Dea Kehler

speciallæge i almen medicin og akut medicin

bestyrelsen-5
Joachim Sømark

Cand. Mag. i dansk og filosofi

Nyeste udgivelser

Den Lægefaglige Tænketank, Atlas tror på, at vi ved at skabe et fagligt samarbejde på tværs af de lægefaglige specialer og andre faggrupper kan skabe proportionalitet i sundhedspolitik. Medlemmer af Tænketankens ekspertgruppe udarbejder løbende analyser, som har til hensigt at belyse vigtige sundhedspolitiske udfordringer.