Den Lægefaglige Tænketank, Atlas er en non-profit, sundhedsfaglig tænketank.

atlas natural logo design

vision

Den Lægefaglige Tænketank, Atlas tror på, at vi ved at skabe et fagligt samarbejde på tværs af de lægefaglige specialer og andre faggrupper kan skabe proportionalitet i sundhedspolitik. Vi tror på, at en stærk ekspertpulje, der favner både dygtige forskere med den sidste nye viden og dygtige klinikere med den bedste fornemmelse af, hvordan befolkningen har det, kan skabe den bedste forståelse for, hvordan vi skaber mest sundhed for flest. Vi tilstræber, at vi med samlet stemme vil være et vægtigt indspark i den sundhedspolitiske debat.

baggrund

Den Lægefaglige Tænketank, Atlas er opstået i kølvandet på Covid-19 pandemien. De politiske beslutninger i den forbindelse har båret præg af, at der har manglet et organ, der på et højt fagligt niveau kan analysere konsekvenser af diverse sundhedsfaglige beslutninger, stærkt og bredt funderet i samtlige lægefaglige specialer.

Bestyrelsen i ATLAS består af speciallæger fra forskellige områder

ATLAS har også en ekspertpulje bestående primært af speciallæger fra flere lægefaglige specialer men også eksperter fra andre fagområder

Mia-Gall-Grandahl-1
Inger-Ros
Christian-Kanstrup-Holm
Mia Gall Grandahl

Formand. Speciallæge i psykiatri.

Inger Ros

Næstformand. Speciallæge psykiatri.

Christian Kanstrup Holm

Bestyrelsesmedlem. Virolog og professor.

Tim Kristensen
billede1
Tim-Kristensen
Tim Kristensen

Bestyrelsesmedlem. Speciallæge i pædiatri og klinisk lektor.

Carsten Lang-Jensen

uvildigt medlem Advokat og uafhængigt bestyrelsesmedlem

Dea Kehler

speciallæge i almen medicin og akut medicin

Mia-Gall-Grandahl-1
Mia Gall Grandahl

Formand. Speciallæge i psykiatri.

Inger-Ros
Inger Ros

Næstformand. Speciallæge psykiatri.

Christian-Kanstrup-Holm
Christian Kanstrup Holm

Bestyrelsesmedlem. Virolog og professor.

Tim Kristensen
Tim Kristensen

Bestyrelsesmedlem. Speciallæge i pædiatri og klinisk lektor.

billede1
Carsten Lang-Jensen

uvildigt medlem Advokat og uafhængigt bestyrelsesmedlem

Tim-Kristensen
Dea Hekler

speciallæge i almen medicin og akut medicin

Nyeste udgivelser

Den Lægefaglige Tænketank, Atlas tror på, at vi ved at skabe et fagligt samarbejde på tværs af de lægefaglige specialer og andre faggrupper kan skabe proportionalitet i sundhedspolitik. Medlemmer af Tænketankens ekspertgruppe udarbejder løbende analyser, som har til hensigt at belyse vigtige sundhedspolitiske udfordringer.