Regeringen bør forpligte sig på ambitiøse forebyggelsesmålsætninger

Forebyggelsesalliancen for Fremtidens Sundhedsvæsen foreslår en langsigtet forebyggende indsats, både strategisk og økonomisk