Almen praksis’ rolle i fremtidens sundhedsvæsen (October 2022)

Forfattere: Frede Olesen, dr.med., fhv. leder af Forsknings-enheden for Almen Praksis i Aarhus og speciallæge i almen medicin, Gorm Greisen, professor emeritus og speciallæge i pædiatri, Jytte Rothmann Johansen, speciallæge i almen medicin og Else Smith, Ph.d. og speciallæge i samfundsmedicin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *