Behandling af alkoholproblemer i Danmark (October 2022)

Atlas tror på, at vi gennem et fagligt samarbejde på tværs af de lægefaglige specialer og andre
faggrupper kan skabe bedre proportionalitet i sundhedspolitik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *