Flere generalister vil sikre bedre behandling i sundhedsvæsenet

Umiddelbart var planen god. Der skulle være færre sygehuse i Danmark. Til gengæld skulle de være store, sætte ekspertisen i højsæde og sikre behandling i verdensklasse. Siden er tidsplanen skredet, byggerierne blevet langt dyrere end forventet og presset på de eksisterede hospitaler steget.