Selvmordstanker en stærk indikation på børn og unges mistrivsel

Et nyt studie viser, at coronanedlukninger ikke fik flere unge til at være selvskadende eller overveje selvmord. Det er en fantastisk positiv nyhed – hvis undersøgelsen vel at mærke tegner et retvisende billede af de unges mentale helbred. Det er dog tvivlsomt.