Archives: Analyser Post

Notat om forebyggelse

At deklarere en holdning til forebyggelse som et vigtigt redskab i arbejdet for at styrke befolkningens sundhed og dermed reducere antallet af mennesker, der får behov for hjælp i sundhedsvæsenet.

Placebo, nocebo og prædiktiv kodning

Udarbejdet for Den Lægefaglige Tænketank, ATLAS  Louise Lystrand, autoriseret psykolog, Mia Gall Grandahl, speciallæge i psykiatri, Suzanne Ekelund, cand.scient. i biokemi og Frede Olesen, dr. med., fhv. leder af Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus og speciallæge i almen medicin.

Almen praksis’ rolle i fremtidens sundhedsvæsen (October 2022)

Forfattere: Frede Olesen, dr.med., fhv. leder af Forsknings-enheden for Almen Praksis i Aarhus og speciallæge i almen medicin, Gorm Greisen, professor emeritus og speciallæge i pædiatri, Jytte Rothmann Johansen, speciallæge i almen medicin og Else Smith, Ph.d. og speciallæge i samfundsmedicin.

Analyse om svær overvægt (August 2022)

Nærværende analyse er udarbejdet for Den Lægefaglige Tænketank Atlas for at pege på det store sundhedsmæssige problem, svær overvægt udgør. Derigennem ønsker Atlas at bidrage til at give svær overvægt øget

Nedlukning og immunologisk gæld (December 2021)

Udarbejdet for den lægefaglige tænketank atlas af christian kanstrup holm, virolog, tim kristensen, lektor og pædiater, katrin kuhn, infektionsepidemiolog, mia gall grandahl, gerontopsykiater. Nedlukning a f samfund og social distan cering

COVID19 – Teststrategi i Danmark (Oktober 2021)

Analyse udarbejdet af Den Lægefaglige Tænketank, Atlas af Mia Grandahl, Speciallæge i Psykiatri, Suzanne Ekelund, Cand. Scient. i Biokemi, Peter Busk, Lektor i Molekylær og Medicinsk Biologi, Karen Krogfelt, Professor i Medicinalbiologi.

COVID19 vaccination af børn (August 2021)

Udarbejdet af Den Lægefaglige Tænketank, Atlas af speciallæge i Psykiatri, Mia Gall Grandahl og lektor og speciallæge i Pædiatri, Tim Kristensen. August 2021. Det er rettidig omhu at vente med atvaccinere raske børn.