Medier

Den Lægefaglige Tænketank, Atlas, tror på, at en stærk ekspertpulje, der favner både dygtige forskere med den sidste nye viden og dygtige klinikere med den bedste fornemmelse af, hvordan befolkningen har det, kan skabe den bedste forståelse for, hvordan vi skaber mest sundhed for flest. Vi tilstræber, at vi med samlet stemme vil være et vægtigt indspark i den sundhedspolitiske debat.

Antallet af læger er steget markant i de senere år – men der er blevet færre praktiserende læger. Den skævhed må og skal der rettes op på.
Det er et problem i den ambulante behandling af alkoholproblemer, at der ikke findes en fælles national standard, og at man ikke skal være autoriseret som alkoholbehandler, skriver Den Lægefaglige Tænketank, ATLAS
?Show Samfundstanker, Ep Mia Gall Grandahl: De langsigtede konsekvenser af Corona-nedlukninger - Oct 3, 2022
Svær overvægt bør betragtes som en sygdom på lige fod med alle mulige andre sygdomme, som et barn eller et ungt menneske kan pådrage sig og skal behandles som sådan, skriver tre medlemmer af den lægefaglige tænketank, Atlas.