Medier

Den Lægefaglige Tænketank, Atlas, tror på, at en stærk ekspertpulje, der favner både dygtige forskere med den sidste nye viden og dygtige klinikere med den bedste fornemmelse af, hvordan befolkningen har det, kan skabe den bedste forståelse for, hvordan vi skaber mest sundhed for flest. Vi tilstræber, at vi med samlet stemme vil være et vægtigt indspark i den sundhedspolitiske debat.

Alt for ofte​ foregår udvikling og implementering af nye behandlinger sådan, at nogen får en god idé og prøver den af på en gruppe patienter. Resultaterne publiceres i et internationalt tidsskrift, og så tænker vi i Danmark, at det er en god idé. Men er vi altid sikre? Erfaringer viser det modsatte.
Det er aldrig rart at tage noget fra nogen, spørg bare en politiker. Derfor kan jeg godt frygte, at prioriteringsdebatten stille og roligt dør ud, skriver overlæge Mia Gall Grandahl.
Med så kort en arbejdsproces risikerer vi at misse en enestående mulighed for at komme helt til bunds med at afdække de grundlæggende problematikker, som sundhedsvæsenet slås med.