Overlæge: Vi skal ikke gentage coronatidens altoverskyggende fokus på at undgå dødsfald

Den aktuelle overdødelighed giver anledning til at reflektere over, hvad vi som samfund lærte under coronapandemien.