Mia Gall Grandahl: De langsigtede konsekvenser af Corona-nedlukninger

Hvad vil de langsigtede konsekvenser af Corona-nedlukninger være? Det diskuterer Martin Ågerup med Mia Gall Grandahl, som er speciallæge i psykiatri og formand for den Lægefaglige Tænketank Atlas.

Mia beskriver de ofte alvorlige konsekvenser isolation som følge af Corona-nedlukninger har haft på trivsel og sundhed hos børn og ældre. Både skolelukninger og isolation af ældre var Corona-tiltag, som ifølge Mia Gall Grandahl ikke var proportionale, og som ikke bør gentages ved eventuelle fremtidige pandemier.

Herefter diskuteres proportionalitet i sundhedsvæsenet generelt samt Tænketanken Atlas’

arbejde og eksistensberettigelse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *