Coronaerfaringerne rummer stort potentiale for læring

Tak. Jeg kunne ikke være mere enig, skriver Mia Gall Grandahl, overlæge i psykiatri og formand for Den Lægefaglige Tænketank, ATLAS, i forlængelse af professor Lars Østergaards kronik om coronakrisens muligheder for at ruste os til fremtiden