Alle sygdomme er principielt lige vigtige

… ikke mindst for den person, der har sygdommen. Den Lægefaglige Tænketank Atlas præsenterer sig selv i dette indlæg.