Template

Summary:
Denne tekst kan typisk være 100-200 ord og udgør en opsummering af hele analysen. Teksten opsummerer først hvilken observation eller problematik der ligger til grund for analysen. Dette efterfølges af hovedkonklusionerne, der opnås i analyses. Sidst beskrives, hvad en eventuel løsning kan være. En løsning kan meget ofte være, at der er noget man IKKE skal gøre. En løsning kan også være, at der skal være øget debat om et emne eller at der mangler data/forskning indenfor et område førend der kan handles

Brødtekst:
Brødteksten udgøres af en eller flere afsnit med hver deres overskrift. Denne tekst er analysens faglige indhold og beskriver typisk videnskabelige data, udsagn fra fagpersoner eller lignende. Det er vigtigt at angive kilder til væsentlige konkluderende udsagn. Det er også vigtigt at gøre opmærksom på, når der spekuleres – når dette er tilfældet. Længden på brødteksten er op til forfatter, men et minimum på 500 ord er rimeligt. Det er en stor fordel i hvert afsnit at inkludere og forholde sig til kilder med modsatrettede konklusioner.

Konklusion/konsekvenser:
Beskriv, hvad kan man konkludere på baggrund af analysen. Inkludér meget gerne svagheder ved analysen. Sådanne svagheder kan være mangel på data eller at de tilgængelige data ikke er robuste Analysen skal afsluttes med en faktaboks med de vigtigste budskaber. Og helst også forslag til løsninger og fokusområder mm. Det kan være 2-3 anbefalinger eller svar.

Løsninger:
En løsning kan meget ofte være, at der er noget man IKKE skal gøre. En løsning kan også være, at der skal være øget debat om et emne eller at der mangler data/forskning indenfor et område førend der kan handles.

Referencer:
Her kan indsættes links til referencer. Peer reviewed artikler er bedst. Hvis det er studier, der endnu ikke er peer reviewed, så gør opmærksom herpå i teksten, hvor referencen anvendes. Der kan selvfølgelig også anvendes links til udtalelser fra fx politikere eller eksperter.