Debat | Kun forebyg­gelse kan forhindre nedsmelt­ning af sundheds­væ­senet

Sygdom er livets skyggeside med store konsekvenser for den enkelte borger og samfundet.