Analyser

Den Lægefaglige Tænketank, Atlas tror på, at vi ved at skabe et fagligt samarbejde på tværs af de lægefaglige specialer og andre faggrupper kan skabe proportionalitet i sundhedspolitik. Medlemmer af Tænketankens ekspertgruppe udarbejder løbende analyser, som har til hensigt at belyse vigtige sundhedspolitiske udfordringer.

Analyse om svær overvægt (August 2022)

Nærværende analyse er udarbejdet for Den Lægefaglige Tænketank Atlas for at pege på det store sundhedsmæssige problem, svær overvægt udgør. Derigennem ønsker Atlas at bidrage til at give svær overvægt øget

PDF

Konsekvenser af nedlukninger på ældres mentale og fysiske helbred (April 2022)

Den Lægefaglige Tænketanke, Atlasarbejder for, at ingen sygdom behandles på bekostning af behandlingen af andre sygdomme.

PDF

Nedlukning og immunologisk gæld (December 2021)

Udarbejdet for den lægefaglige tænketank atlas af christian kanstrup holm, virolog, tim kristensen, lektor og pædiater, katrin kuhn, infektionsepidemiolog, mia gall grandahl, gerontopsykiater. Nedlukning a f samfund og social distan cering

PDF

COVID19 - Teststrategi i Danmark (Oktober 2021)

Analyse udarbejdet af Den Lægefaglige Tænketank, Atlas af Mia Grandahl, Speciallæge i Psykiatri, Suzanne Ekelund, Cand. Scient. i Biokemi, Peter Busk, Lektor i Molekylær og Medicinsk Biologi, Karen Krogfelt, Professor i Medicinalbiologi.

PDF

Konsekvenser af nedlukninger for børns helbred (August 2021)

En analyse udarbejdet afden lægefaglige tænketank, atlas af tirill fjellhaugen hjuler, cand.Psych og phd-fellow ved psykologisk institut på au, karen wistoft, professor I sundhedspædagogik og mia gall grandahl, speciallæge I psykiatri.

PDF

COVID19 vaccination af børn (August 2021)

Udarbejdet af Den Lægefaglige Tænketank, Atlas af speciallæge i Psykiatri, Mia Gall Grandahl og lektor og speciallæge i Pædiatri, Tim Kristensen. August 2021. Det er rettidig omhu at vente med atvaccinere raske børn.

PDF

Børns rolle i smittespredning (August 2021)

Analysen er udarbejdet af Den Lægefaglige Tænketank, Atlas af Speciallæge i Psykiatri, Mia Gall Grandahl og Lektor og Biomediciner, Christian Kanstrup Holm. August 2021. Børn smittes primært I hjemmet, børn spreder ikke sars-cov-2.

PDF

Behandling af alkoholproblemer i Danmark

Analyse udarbejdet for den lægefaglige tænketank Atlas.

PDF